Noteikumi

Preču cenas un svara izmaiņas
   
 1. Produktu cenas mūsu internetveikala izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro. Pārtikas produkti Pircējam tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā internetveikala pasūtījuma veikšanas brīdī.
   
 2. Šeit ir tirgus , tāpēc būsim saprotoši,ne vienmēr  sveramā produkta svars būs precīzs. Mēs rūpēsies, lai reālais produktu svars maksimāli atbilstu pircēja pasūtītajam svaram, bet mēs nevaram garantēt tā precīzu atbilstību. Pieļaujamā nobīde atsevišķiem produktiem, kā gaļa, dārzeņi, zaļumi, augļi, var būt no 30g-250gr atkarībā no produkta. (skat. produkta aprakstu)
   
 3. Ja produktu cena par reāli piegādāto produktu svaru ir mazāka par pircēja samaksāto, starpību mēs atmaksāsim pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc produktu piegādes.

Preču pasūtīšana
  1.Izvēloties produktu piegādes dienu PIRMDIENA ,pasūtījumu veic līdz ceturtdienas pulksten. 21:00. Pircējs pasūtījumu varēs saņemt tuvākajā pirmdienā, piegādes laiks atkarīgs no piegādes adreses atrašanās vietas.Piegāde tiek izpildīta laika posmā no 16:00-22:00.
1.1 Izvēloties produktu piegādes dienu CETURTDIENA ,pasūtījumu veic līdz pirmdienas pulksten. 21:00. Pircējs pasūtījumu varēs saņemt tuvākajā ceturtdienā.Piegādes laiks atkarīgs no piegādes adreses atrašanās vietas.Piegāde tiek izpildīta laika posmā no 16:00-22:00.
     
  2. Pircēja pasūtītie produkti tiek komplektēti pēc skaita, svara vai tilpuma saimniecībās vai uzņēmumos, kas saražo attiecīgos produktus un piegādā mūsu internetveikalam. Sveramās preces tiek komplektētas tā, lai tās pēc iespējas precīzāk atbilstu pircēja pasūtītajam daudzumam.
     
  3. Mēs  rūpēsimies, lai pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču ne vienmēr mēs to varēsim garantēt. Ja pircēju pasūtīto produktu nav pietiekamā daudzumā,mēs esam tiesīgi to nenodrošināt, piegādāt mazāku produktu daudzumu vai pēc iespējas nodrošināt pasūtīto produktu no kādas citas saimniecības kā alternatīvo produktu.
     
   4. Ja mūsu izvēlētā alternatīvā produkta cena ir zemāka par to, ko pircējs ir samaksājis, cenu starpība tiek atmaksāta pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc produktu saņemšanas. Ja alternatīvā produkta cena ir augstāka, mēs apstiprināsim, ka pircējam vairs nevajadzēs papildus piemaksāt.
     
  5. Ja produktu saņemšana nav iespējama pircēja vainas vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, nauda par produktiem netiek atmaksāta atpakaļ. Taču ir iespējams piegādes dienā sazināties ar mums un vienoties par citu saņemšanas laiku (izņēmuma gadījumā), bet pārdevējs atbildību par produktu kvalitāti neuzņemas.
     
 6. Ja produktu saņemšanas laikā pircējs pamana, ka pasūtījumā nav atbilstošs produktu daudzums vai produkti neatbilst pasūtījumam, pircējam nekavējoties, pie saņemšanas jāziņo mums, pretējā gadījumā mēs uzskatīsim, ka pasūtījums ir veikts pienācīgi un atbilst veiktajam pasūtījumam. 
     
 7. Pasūtījuma saņemšanas brīdī pircējs ar savu parakstu apliecina  pasūtījuma saņemšanu un atbilstību savam veiktajam pasūtījumam mājas lapā  www.zemniekuprodukti.lv

8. Ja piegādes adrese neatrodas norādītajā piegādes zonā, skat. PIEGĀDE  ,tad pirms pasūtījuma veikšanas sazinieties ar mums, lai varam piedāvāt Jums cenu par piegādi. 


Produktu kvalitātes garantija un derīguma termiņš

 1. Visu pārdodamo produktu īpašības ir norādītas produktu aprakstā pie katra produkta.
     
 2. Mēs neatbildam par internetveikalā esošo produktu krāsu, formu un citiem parametriem, kas neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Jūsu datora monitora īpatnību dēļ.
     
 3. Produkti, kuriem ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādāti tā, lai pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
 4.Pārtikas produktu bildēm var būt ilustratīva nozīme un tajās var būt atšķirības no reālā produkta virtuālajā tirgū www.zemniekuprodukti.lv .


Personas datu ievade un apstrāde
   
 1. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot pircēju, veicot pārtikas pārdošanu un iegādi,izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu.
      
 2. Pircēja sniegtos personas datus izmantosim tikai veicot Veikala administrēšanu, pārtikas sagādi. ZEMNIEKUPRODUKTI.LV neatklās pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

     
 3. Pārdevējs statistikai var izmantot ar pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajiem produktiem. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
4.Reģistrējot e-pasta adresi mājaslapā, klients piekrīt saņemt informatīvus e-pastus no www.ZemniekuProdukti.lv internetveikala.